(1)
Slepecká, E.; Süli, J.; Radová, J.; Ondrejková, A.; Ondrejka, R.; Prokeš, M.; Korytár, Ľ.; Čechvala, P.; Harvanová, J. Stanovenie fyzikálno-chemických Vlastností a Sledovanie Stability skvalénových Emulzií. Chem. Listy 2013, 107, 659-664.