(1)
Hájková, A.; Vyskočil, V.; Barek, J. Voltametrické Stanovení stopových množství 2-Aminofluoren-9-Onu S předřazenou Prekoncentrací Analytu Pomocí Extrakce Na Tuhou fázi. Chem. Listy 2013, 107, 234-240.