(1)
Vavřinová, D.; Matějka, P. Možnosti využití Technik Povrchem zesílené vibrační Spektroskopie při analýze přípravku Chamomilla Vulgaris. Chem. Listy 2013, 107, 245-249.