(1)
Vysloužil, J.; Dvořáčková, K.; Kejdušová, M.; Rabišková, M. Příprava léčivých mikročástic Metodou odpařování rozpouštědla. Chem. Listy 2013, 107, 16-23.