(1)
Bakalár, T.; Pavolová, H.; Kaňuchová, M. Odstraňovanie Cu a Zn iónov Z Roztokov použitím Kalu Z úpravy pitných vôd. Chem. Listy 2017, 111, 269-274.