(1)
Jordao, T. C.; Baťa, R. Rozbor Emisí Z Letecké Dopravy Dle posuzování životního Cyklu. Chem. Listy 2017, 111, 275-281.