(1)
Křížková, J.; Vitvarová, T. 20 Let úmluvy O zákazu chemických Zbraní. Chem. Listy 2017, 111, 285-289.