Žáková, P., Slepičková Kasálková, N., Slepička, P., & Švorčík, V. (2017). Cytokompatibilita biopolymeru roubovaného Au nanokuličkami a nanotyčinkami. Chemické Listy, 111(3), 223–228. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/103