Drašar, P. (2011). Sjezdy asociací chemických a farmaceutických společností. Chemické Listy, 105(10), 737. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1037