Mika, O. J. (2011). Možnosti zlepšení současného stavu analýzy a hodnocení rizik . Chemické Listy, 105(12), 926–929. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1060