Čopíková, J., Moravcová, J., Lapčík, O., Opletal, L., & Drašar, P. (2011). Přírodní látky a jejich deriváty chuti chladivé. Chemické Listy, 105(12), 938–942. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1062