Paleček, E., & Heyrovský, M. (2017). 75 let oscilografické polarografie J. Heyrovského a současná chronopotenciometrie konstantním proudem. Chemické Listy, 111(1), 73–77. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/116