Barešová, A., Friedecký, D., & Adam, T. (2011). Analysis of Nucleotides in Dry Blood Spots. Chemické Listy, 105(3). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1171