Ulrichová, J., Barek, J., & Drašar, P. (2010). Kongresy evropských chemiků. Chemické Listy, 104(10), 905. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1236