Vaníčková, M., Soukupová, J., & Kvítek, L. (2010). Nanotechnology in Teaching Natural Science. Chemické Listy, 104(10). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1243