Kvítek, O., Slepička, P., Lyutakov, O., & Švorčík, V. (2016). Nanostruktury zlata: příprava, vlastnosti a vybrané aplikace. Chemické Listy, 110(12), 922–930. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/128