Janečková, L., Sobotníková, J., Tesařová, E., & Bosáková, Z. (2010). Application of Modern Reversed Phases Based on Zirconium Dioxide for the Analysis of Bioactive Peptides. Chemické Listy, 104(5). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1297