Hrubá, L., Kaňa, A., & Mestek, O. (2015). Kvantitativní analýza specií jodu v biologických vzorcích spojením vylučovací chromatografie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Chemické Listy, 109(3), 223–228. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1312