Boroň, J., Novotný, P., & Kačer, P. (2016). Využití biočipů v neurologii a psychiatrii. Chemické Listy, 110(11), 792–799. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/139