Muselík, J., Krejčová, K., Rabišková, M., Bartošíková, A., Dračková, M., & Vorlová, L. (2010). Determination of the Thickness of Tablet Coating by Near-Infrared Spectroscopy. Chemické Listy, 104(1). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1418