Kolská, Z. (2016). Chemici v Praze (ohlédnutí za dalším Sjezdem chemiků). Chemické Listy, 110(10), 661. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/146