Chomisteková, Z., Culková, E., Bellová, R., Melicherčíková, D., Durdiak, J., Beinrohr, E., Rievaj, M., & Tomčík, P. (2016). Metódy a postupy stanovenia antimónu ako environmentálne významného analytu. Chemické Listy, 110(10), 671–677. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/149