Machyňák, Ľ., Beinrohr, E., Němeček, M., & Čacho, F. (2017). Stanovenie fluoridov vo vodných roztokoch vysokorozlišovacou molekulovou absorpčnou spektrometriou. Chemické Listy, 111(10), 663–666. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1504