Drašar, P. (2009). Úvodník - O atributech chemického vzdělávání. Chemické Listy, 103(5). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1532