Kontrová, K., Škop, V., Sajdok, J., & Zídková, J. (2009). RNA Interference and Practical Aspects of Its Application. Chemické Listy, 103(4). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1550