Horák, J. (2009). Úvodník - Systém REACH a ochránci zvířat. Chemické Listy, 103(2). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1568