Drašar, P. (2008). Recenze - J. Pacák: Jak porozumět organické chemii. Chemické Listy, 102(4). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1666