Barek, J. (2008). Cena firmy Merck. Chemické Listy, 102(3), 165. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1669