Novák, J., Basařová, G., Fiala, J., & Dostálek, P. (2008). Application of Flow Cytometry of Yeast in Research and Practice. Chemické Listy, 102(3). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1672