Hamplová, A., Coufal, P., Bosáková, Z., Opekar, F., & Kubíček, V. (2008). HPLC Separation of Cyclen Polycarboxylates Using Contactless Conductivity Detection. Chemické Listy, 102(3). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1674