Gremeň, L., Moravčíková, P., & Fodran, P. (2008). GC-MS Analysis of Natural Banana Flavours. Chemické Listy, 102(2). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1688