Kullová, L., Kovářík, T., Rieger, D., & Čekalová, M. (2016). Geopolymerní kompozit na bázi roztoku křemičitanu draselného s plnivem o různém granulometrickém složení. Chemické Listy, 110(8), 581–584. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/174