Suchý, V., Stejskal, M., Zeman, A., Sýkorová, I., Kroufek, J., & Šebor, G. (2007). Origin of Hydrocarbons in the Bohemian Massif Revisited: New Evidence from Field Observations and Geochemical Composition. Chemické Listy, 101(9). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1742