Vyskočilová, P., Hornik, P., Friedecký, D., & Adam, T. (2007). Spectral and Electro¬migration Characteristics of Imidazole Ribosides. Chemické Listy, 101(3). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1817