Kratochvíl, B. (2007). Crystallization of Pharmaceutical Substances. Chemické Listy, 101(1). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1857