Leitner, J., & Sedmidubský, D. (2016). Příprava, vlastnosti a využití nanostrukturovaného ZnO. Chemické Listy, 110(6), 406–417. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/189