Čermáková, L., Pivokonská, L., Kopecká, I., Pivokonský, M., & Janda, V. (2016). Vliv aminokyselin produkovaných fytoplanktonem na úpravu vody a jejich adsorpce na aktivním uhlí. Chemické Listy, 110(6), 418–423. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/190