Walicová, V., Gajdziok, J., & Vetchý, D. (2016). Orodispergovatelné filmy, technologie jejich výroby a specifické pomocné látky pro přípravu. Chemické Listy, 110(6), 424–429. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/191