Lachman, J., Hamouz, K., Čepl, J., Pivec, V., Šulc, M., & Dvořák, P. (2006). The Effect of Selected Factors on Polyphenol Content and Antioxidant Activity in Potato Tubers. Chemické Listy, 100(7). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1916