Hrivnáková, V., & Fargašová, A. (2016). Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na eukaryotické bunky a vyššie rastliny. Chemické Listy, 110(6), 440–446. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/193