Michalcová, L., & Glatz, Z. (2016). Nové směry ve studiu biomolekulárních interakcí pomocí kapilární elektroforézy. Chemické Listy, 110(4), 249–257. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/200