Polívková, M., Siegel, J., Kolářová, K., Rimpelová, S., & Švorčík, V. (2016). Stříbrné nanostruktury deponované na polyimidu: charakterizace povrchu a antibakteriální účinky. Chemické Listy, 110(2), 139–143. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/235