Pristoupilova, K., Pristoupil, T. I., & Heyrovsky, M. (1999). ): Homocysteine - a Molecule Attracting Increasing Attention. Chemické Listy, 93(6). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2602