Filip, L., & Zolal, A. (2017). Perzistentní organické látky v životním prostředí a technologie pro jejich odstraňování. Chemické Listy, 111(12), 782–788. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2821