Vojteková, V., Nováková, J., Šoltýsová, H., & Mackových, D. (2008). Screening Control of Transport of Element Contaminants in the Environment. Chemické Listy, 102(7). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2836