Liška, F. (2008). Mnemonic in Stereochemical Nomenclature Teaching. Chemické Listy, 102(7). Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2839