Tichá, T., Kubienová, L., Luhová, L., & Petřivalský, M. (2015). Význam a metody studia S-nitrosylace proteinů u rostlin. Chemické Listy, 109(10), 775–783. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/301