Cinková, K., Šatkovská, P., & Švorc, Ľ. (2015). Stanovenie kyseliny listovej vo farmaceutických prípravkoch pomocou square-wave voltampérometrie na bórom dopovanej diamantovej elektróde. Chemické Listy, 109(10), 788–793. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/303