Čapka, L., Mikuška, P., & Šesták, J. (2018). Multiaplikační zařízení pro vzorkování a dávkování kapalných vzorků. Chemické Listy, 112(3), 196–200. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3032