Bím, D., Rulíšek, L., & Hodačová, J. (2015). Syntetické modely metaloenzymů katalyzující štěpení fosfodiesterové vazby. Chemické Listy, 109(9), 658–665. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/309